Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

ΜΑΘΗΜΑ 12o. ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

1.   ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΒΑΘΟΣ = ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
     Το επιθετικό βάθος έχει σαν σκοπό τη συνεχή προσπάθεια μιας ομάδας να κρατήσει την μπάλα, όσο το δυνατό περισσότερο, με τη δημιουργία τριγώνων.
 Για  την επιτυχία του επιθετικού βάθους θα πρέπει ο κάτοχος της μπάλας να μπορεί να μεταβιβάσει άνετα σε δύο ή τρεις συμπαίχτες του (δηλαδή οι συμπαίχτες του κάθε φορά  να κάνουν κίνηση