Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

ΜΑΘΜΑ 4ο: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (ΠΑΣΑ) ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ.

ΓΕΝΙΚΑ
Είναι ένα συνεχές κοντρόλ. Η σωστή προώθηση χαρακτηρίζεται από άνεση. Η μπάλα προωθείται με μικρές και ελαφριές σπρωξιές με τις διάφορες επιφάνειες του ποδιού.